เลือกเดือน

สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42
เลขที่ 105 / 30 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 0-5622-0231